Ten czujnik ma największą plamkę pomiarową, umożliwiając bardziej zmienne pozycjonowanie próbek testowych pod czujnikiem. Ponadto pomiary mogą być wykonywane na większym oświetlonym obszarze.