dimesionCONTROL jest systemem pomiarowym do bezstykowego pomiaru grubości i profilu panewek łożyskowych do wałów korbowych silnika spalinowego. Kontrola następuje w linii produkcyjnej z wysoką prędkością i dokładnością 0,3µm. Do tego zastosowano pracujące bezstykowo czujniki pojemnościowe. Do obróbki i wizualizacji danych system wyposażono w modularne oprogramowanie bazujące na ICONNECT.